送歸客

多才與命違,
末路隱柴扉。
白髮何人問,
青山一劍歸。
晴煙獨鳥沒,
野渡亂花飛。
寂寞長亭外,
依然空落暉。

 

Tống quy khách

Đa tài dữ mệnh vi,
Mạt lộ ẩn sài phi.
Bạch phát hà nhân vấn,
Thanh sơn nhất kiếm quy.
Tình yên độc điểu một,
Dã độ loạn hoa phi.
Tịch mịch trường đình ngoại,
Y nhiên không lạc huy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đa tài mà vận kém
Đường cùng ẩn cửa sài
Bạc tóc ai người hỏi
Núi xanh một kiếm về
Khói lắng bóng chim chìm
Hoa bay loạn bến quê
Ngoài trường đình vắng vẻ
Nắng chiều gợi buồn se

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đa tài bị mệnh hẩm
Cùng đường ẩn lêù tranh
Tóc bạc nào ai hỏi
Kiếm về nương rừng xanh
Trời trong chim cô lặn
Bến sông loạn hoa bay
Ngoài trường đình tịch mịch
Vẫn ánh nắng rơi đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhiều tài năng vận không được tốt
Nên đường cùng ẩn dật cửa cây
Tóc sương ai hỏi lúc này
Núi xanh vô dụng với cây kiếm dài
Sương khói quang chân trời chim khuất
Bến đò thôn lất phất hoa bay
Ngoài đình vắng lặng trời mây
Nắng chiều vẫn xuống tàn ngày như xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời