Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 21:23

南徐夕眺

行吟向暮天,
何處不淒然。
岸影幾家柳,
笛聲何處船。
樓分瓜步月,
鳥入秣陵煙。
故里無人到,
鄉書誰為傳。

 

Nam Từ tịch diểu

Hành ngâm hướng mộ thiên,
Hà xứ bất thê nhiên.
Ngạn ảnh kỷ gia liễu,
Địch thanh hà xứ thuyền.
Lâu phân Qua Bộ nguyệt,
Điểu nhập Mạt Lăng yên.
Cố lý vô nhân đáo,
Hương thư thuỳ vi truyền.


Nam Từ tức Từ Châu, nay là Trấn Giang, Giang Tô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi về phía trời chiều ngâm vọng
Xứ nào không lạnh lẽo thê lương
Liễu nhà ai bên bờ soi bóng
Thuyền đâu đây điệu sáo buồn thương
Lầu sáng rỡ dưới trăng Qua Bộ
Cây Mạt Lăng chim hút khói sương
Làng quê cũ không người tìm đến
Ai chuyển dùm thư tới cố hương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Hành ca trời sắp chiều
Nơi nào chẳng cô liêu
Liễu nhà ai in bóng
Thuyền ở đâu tiếng tiêu
Lầu chia trăng Qua Bộ
Chim chìm sương Mạt Lăng
Làng xưa không người đến
Thư quê còn chuyển chăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi ngâm thơ chiều tà ngắm cảnh
Có nơi nào mà chẳng thê lương
Liễu trồng vài rặng bờ sông
Sáo ai tiếng vọng thinh không từ thuyền
Trăng ở giữa lầu miền Qua Bộ
Chim bay vào sương khói Mạt Lăng
Làng xưa chẳng có ai thăm
Lấy đâu người để nhờ mang thư về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời