賣花者

長安甲第多,
處處花堪愛。
良金不惜費,
競取園中最。

 

Mại hoa giả

Trường An giáp đệ đa,
Xứ xứ hoa kham ái.
Lương kim bất tích phí,
Cạnh thủ viên trung tối.

 

Dịch nghĩa

Ở Trường An nhà giàu của vương tôn, quý tộc nhiều
Khắp chốn hoa đều đáng yêu
Vàng bạc đừng tiếc tiêu
Giành cho được đoá hoa đẹp nhất trong vườn

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trường An nhiều sang giàu
Nơi nơi hoa đều đẹp
Vàng bạc tiêu đừng tiếc
Giành bông đẹp nhất vườn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ở Trường An nhiều dân khoa cử
Khắp mọi nơi hoa dễ yêu thương
Tiền tiêu phung phí lẽ thường
Khi giành cho được sắc hương nhất vườn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời