20/04/2021 07:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung oán
宮怨

Tác giả: Tư Mã Trát - 司馬紮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 11:27

 

Nguyên tác

柳影參差掩畫樓,
曉鶯啼送滿宮愁。
年年花落無人見,
空逐春泉出御溝。

Phiên âm

Liễu ảnh sâm si yểm hoạ lâu,
Hiểu oanh đề tống mãn cung sầu.
Niên niên hoa lạc vô nhân kiến,
Không trục xuân tuyền xuất ngự câu.

Dịch nghĩa

Bóng liễu loi thoi che lầu son,
Sáng sớm tiếng oanh hót xua nỗi buồn ngập cung điện.
Hàng năm hoa rụng chẳng ai để ý,
Tất cả đều trôi theo khe nước xuân ra dòng ngự.

Bản dịch của Nguyễn Huy Như

Tháp cao bóng liễu che lầu.
Oanh kêu giục giã tiếng sầu đầy cung,
Hoa rơi nào thấy ai trông,
Luống theo ngọn suối ra vùng ngự câu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Trát » Cung oán