Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Huy Như. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng lâu (Dương Sĩ Ngạc): Bản dịch của Nguyễn Huy Như

Liễu hoà xơ xác quanh thành,
Đêm tuôn mưa núi dập dềnh tiếng sông.
Đường thu xe ngựa quạnh không,
Lầu cao thơ thẩn, não lòng cố hương.

Ảnh đại diện

Cung oán (Tư Mã Trát): Bản dịch của Nguyễn Huy Như

Tháp cao bóng liễu che lầu.
Oanh kêu giục giã tiếng sầu đầy cung,
Hoa rơi nào thấy ai trông,
Luống theo ngọn suối ra vùng ngự câu.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]