Nuôi tằm phải trồng dâu
Tằm già người mòn mỏi
Nếu không lá trong vườn
Không tơ trên khung cửi
Nhà thiếp chẳng quyền môn
Đeo đuổi thuế quan phủ
Thoi dệt kêu suốt đêm
Vẫn sợ không nạp đủ
Lo cả tằm lẫn dâu
Lãng quên thời kết tóc
Gái mới cưới đằng đông
Soi gương ngắm mày ngọc

tửu tận tình do tại