代人寄遠其一

河橋酒旆風軟,
侯館梅花雪嬌。
宛陵樓上瞪目,
我郎何處情饒。

 

Đại nhân ký viễn kỳ 1

Hà kiều tửu bái phong nhuyễn,
Hầu quán mai hoa tuyết kiều.
Uyển Lăng lâu thượng trừng mục,
Ngã lang hà xứ tình nhiêu?

 

Dịch nghĩa

Bên cầu sông, lá cờ quán rượu bay mềm mại trong gió,
Trong dinh quan quyển hoa tuyết mai nở đẹp.
Từ lầu cao ở Tuyên Thành mắt nhìn xa xăm,
Người chồng đa tình của thiếp đang ở nơi nào?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cờ quán rượu lượn bay trong gió
Dinh quan quyền mai nở xinh tươi
Uyển Lăng lầu ngóng cuối trời
Chàng đa tình hỡi, đang nơi chốn nào?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cờ rượu cầu sông gió lượn
Dinh quan mai tuyết đẹp sao
Trên lầu Uyển Lăng vội ngắm
Chàng ơi giờ ở nơi nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cờ rượu bên cầu gió phất
Hoa mai tuyết đẹp dinh hầu
Lầu cao Tuyên Thành ngóng mắt
Đa tình chồng thiếp nơi đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cờ quán cầu sông rượu gió bay,
Dinh quan nở đẹp tuyết hoa mai.
Uyển Lăng lầu ngất cao xa ngóng,
Đa tình chồng thiếp nơi nào hay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cầu sông cở rượu gió bay
Dinh quan hầu phủ tuyết mai đẹp vời
Uyển Lăng lầu ngóng trông khơi
Đa tình chàng hỡi xa xôi nơi nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời