Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2014 21:25

漾陂晚望

遠客家水國,
此來如到鄉。
何人垂白髮,
一葉釣殘陽。
柳暗鳥乍起,
渚深蘭自芳。
因知帝城下,
有路向滄浪。

 

Dạng Pha vãn vọng

Viễn khách gia thuỷ quốc,
Thử lai như đáo hương.
Hà nhân thuỳ bạch phát,
Nhất diệp điếu tàn dương.
Liễu ám điểu sạ khởi,
Chử thâm lan tự phương.
Nhân tri Đế thành hạ,
Hữu lộ hướng Thương Lương.


Dạng Pha là vùng đất dưới chân thành Bạch Đế, huyện Phụng Tiết, Trùng Khánh, bờ bắc Trường giang.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà viễn khách ở vùng sông nước
Đến đây chơi như lại cố hương
Tóc ai bạc rủ bay hờ hững
Một lá thuyền câu dưới tà dương
Bóng liễu râm chim vùng bay khỏi
Bãi xanh tươi lan tự đưa hương
Vì biết dưới chân thành Bạch Đế
Có nẻo thông đến hướng Thương Lương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Nhà viễn khách miền sông
Đến đây như quê mẹ
Tóc ai buông trắng thế
Thuyền nhỏ câu nắng tàn
Chim bay khỏi liễu thẫm
Bãi xanh thơm từ lan
Bởi biết dưới thành Đế
Thương Lang có đường sang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà khách xa ở vùng sông nước
Nên đến đây như được về quê
Người nào tóc bạc lê thê
Thuyền câu một chiếc đi về hoàng hôn
Trong liễu tối chim muông chợt thức
Bãi cát sâu lan nức thơm hương
Nhân hay dưới Bạch Đế thành
Có đường dẫn tới sông Thương Lãng kìa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời