31/10/2020 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạng Pha vãn vọng
漾陂晚望

Tác giả: Tư Mã Trát - 司馬紮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 21:25

 

Nguyên tác

遠客家水國,
此來如到鄉。
何人垂白髮,
一葉釣殘陽。
柳暗鳥乍起,
渚深蘭自芳。
因知帝城下,
有路向滄浪。

Phiên âm

Viễn khách gia thuỷ quốc,
Thử lai như đáo hương.
Hà nhân thuỳ bạch phát,
Nhất diệp điếu tàn dương.
Liễu ám điểu sạ khởi,
Chử thâm lan tự phương.
Nhân tri Đế thành hạ,
Hữu lộ hướng Thương Lương[1].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà viễn khách ở vùng sông nước
Đến đây chơi như lại cố hương
Tóc ai bạc rủ bay hờ hững
Một lá thuyền câu dưới tà dương
Bóng liễu râm chim vùng bay khỏi
Bãi xanh tươi lan tự đưa hương
Vì biết dưới chân thành Bạch Đế
Có nẻo thông đến hướng Thương Lương
Dạng Pha là vùng đất dưới chân thành Bạch Đế, huyện Phụng Tiết, Trùng Khánh, bờ bắc Trường giang.

[1] Hay Thương Lang, tên con sông còn gọi là Hán thuỷ, đổ vào Trường Giang tại Vũ Hán, còn thành Bạch Đế ở phía thượng lưu nằm sát bờ bắc Trường giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Trát » Dạng Pha vãn vọng