寄夫

夫戍邊關妾在吳,
西風吹妾妾憂夫。
一行書信千行淚,
寒到君邊衣到無。

 

Ký phu

Phu thú biên quan, thiếp tại Ngô,
Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu.
Nhất hàng thư tín, thiên hàng lệ:
“Hàn đáo quân biên, y đáo vô?”

 

Dịch nghĩa

Chồng đi thú ở nơi biên ải, thiếp ở đất Ngô
Gió may thổi thiếp (lạnh), thiếp lo cho chồng
Mỗi một dòng thư là ngìn dòng nước mắt
“Rét đến bên chàng, áo có đến không?”


Có bản chép bài thơ này của Vương Giá, tức chồng của Trần Ngọc Lan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Chồng trấn tây cương, thiếp ở đông,
Gió tây lạnh thiếp, thiếp thương chồng.
Một dòng thư gửi, trăm dòng lệ:
"Rét đến bên chàng, áo đến không ?"

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Ch àng đi thú, thiếp ở Ngô
Đêm gió lạnh, thiếp nằm co nhớ chồng
Thư một chữ, lệ trăm dòng
Rét về rồi, áo đến không hỡi chàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thiếp ở Ngô, chàng giữ ải quan,
Gió tây lạnh thiếp, thiếp lo chàng.
Một dòng thư đẫm nghìn dòng lệ,
Rét đã bên chàng, áo đã sang !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Chồng biên ải, thiếp đất Ngô,
Gió Tây thổi thiếp, thiếp lo cho chồng.
Thư một dòng, lệ nghìn dòng,
Bên chàng lạnh đến, áo cùng đến không?

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thiếp ở đất Ngô, chồng lính thú,
Gió thu thổi thiếp, thiếp lo chồng.
Một hàng thư gửi, muôn hàng lệ,
Lạnh đến bên chàng, áo đến không?

Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tịnh Nhan

Chàng đi, thiếp ở xứ Ngô
Gió tây lạnh thiếp càng lo cho chàng
Biên thư lệ ngọc muôn hàng
Mùa đông đã tới, áo chàng tới chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thiếp ở Ngô, chàng nơi biên ải,
Gió tây về, thiếp mãi lo chàng.
Mỗi hàng thư, lệ ngàn hàng,
Ngoài biên lạnh đến, áo chàng đến không?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chồng biên thuỳ, đất Ngô thiếp ở
Gió tây về thiếp nhớ thương chồng
Một dòng thư lệ ngàn dòng
Áo bông em gửi tới không hả chàng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thiếp ở Ngô, chàng lính ải quan
Gió tây thổi thiếp, thiếp lo chàng
Một hàng thư gửi nghìn hàng lệ
Rét đến bên chàng áo tới chăng?

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chàng biên ải thiếp ở Ngô
Gió may lạnh thiếp,thiếp lo lạnh chàng
Một hàng thư lệ muôn hàng
Rét thì đã đến áo chàng đến chưa

25.00
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối