26/05/2024 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký phu
寄夫

Tác giả: Trần Ngọc Lan - 陳玉蘭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2006 18:27

 

Nguyên tác

夫戍邊關妾在吳,
西風吹妾妾憂夫。
一行書信千行淚,
寒到君邊衣到無。

Phiên âm

Phu thú biên quan, thiếp tại Ngô[1],
Tây phong xuy thiếp, thiếp ưu phu.
Nhất hàng thư tín, thiên hàng lệ:
“Hàn đáo quân biên, y đáo vô?”

Dịch nghĩa

Chồng đi thú ở nơi biên ải, thiếp ở đất Ngô
Gió may thổi thiếp (lạnh), thiếp lo cho chồng
Mỗi một dòng thư là ngìn dòng nước mắt
“Rét đến bên chàng, áo có đến không?”

Bản dịch của Nam Trân

Chồng trấn tây cương, thiếp ở đông,
Gió tây lạnh thiếp, thiếp thương chồng.
Một dòng thư gửi, trăm dòng lệ:
"Rét đến bên chàng, áo đến không ?"
Có bản chép bài thơ này của Vương Giá, tức chồng của Trần Ngọc Lan.

[1] Tên vùng đất thuộc nước Ngô thời Xuân Thu, nay là tỉnh Giang Tô, ở đông nam Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Lan » Ký phu