23.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nam Trân (1 bài)
- Nguyễn Lãm Thắng (1 bài)
- Trần Đông Phong (1 bài)
- Trần Trọng San (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 29/06/2006 18:24 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/06/2006 18:25 bởi Vanachi
Trần Ngọc Lan 陳玉蘭, vợ của Vương Giá 王駕, người đất Ngô đời Vãn Đường, thơ còn một bài.