Mặt trời lặn mặt sông đen tối
Đằng trước thôn tiếng nói dần im
Vài nhà cây cối êm đềm
Thuyền chài ánh lửa ban đêm trở về

tửu tận tình do tại