Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 23/10/2016 21:18

山行

青櫪林深亦有人,
一渠流水數家分。
山當日午回峰影,
草帶泥痕過鹿群。
蒸茗氣從茅舍出,
繰絲聲隔竹籬聞。
行逢賣藥歸來客,
不惜相隨入島雲。

 

Sơn hành

Thanh lịch lâm thâm diệc hữu nhân,
Nhất cừ lưu thuỷ sổ gia phân.
Sơn đương nhật ngọ hồi phong ảnh,
Thảo đái nê ngân quá lộc quần.
Chưng mính khí tòng mao xá xuất,
Tảo ti thanh cách trúc ly văn.
Hành phùng mại dược quy lai khách,
Bất tích tương tuỳ nhập đảo vân.

 

Dịch nghĩa

Cây lịch xanh tốt dẫu mọc nhiều thành rừng già, cũng có người ở,
Nhiều nóc gia chia nhau một lạch nước để sinh sống.
Núi đang lúc giữa trưa bầy ra một cảnh,
Cỏ bị đạp thành bùn là dấu vết một đàn nai vừa đi qua.
Xấy trà hơi nóng bốc lên từ mái tranh,
Quay tơ tiếng nghe được cách hàng rào trúc.
Trên đường đi chợt gặp người bán thuốc,
Chẳng ngại ngần theo ông ta vào đám mây trên đảo.


Lịch là một loại cây giống cây ngô đồng, ở Việt Nam không có.

Nguồn: Đường thi giám thưởng từ điển, nhóm Tiêu Địch Phi, Thượng Hải từ thư xuất bản xã, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người cũng ở rừng già toàn lịch
Dăm nóc gia chia lạch nước nông
Giữa trưa cảnh núi bỗng không
Cỏ thành bùn đất, nai đông đạp càn
Hơi trà xấy bốc lan trên mái
Tiếng quay tơ nghe thấy sau rào
Trên đường gặp bán thuốc rao
Liền theo ông ấy đi vào đảo mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng lịch tốt xanh người cũng ở,
Nhiều nhà lạch nước chia nhau dùng.
Giữa trưa bày cảnh nơi rừng núi,
Dấu vết đàn nai cỏ rạp bùn.
Trà sấy mái tranh hơi nóng bốc,
Quay tơ tiếng vọng trúc rào dừng.
Trên đường chợt gặp người rao thuốc,
Chẳng ngại theo vào mây đảo từng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời