21/09/2023 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống cung nhân nhập đạo
送宮人入道

Tác giả: Hạng Tư - 項斯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2009 21:41

 

Nguyên tác

願隨仙女董雙成,
王母前頭作伴行。
初戴玉冠多誤拜,
欲辭金殿別稱名。
將敲碧落新齋磬,
卻進昭陽舊賜箏。
旦暮焚香繞壇上,
步虛猶作按歌聲。

Phiên âm

Nguyện tuỳ tiên nữ Đổng Song Thành[1],
Vương Mẫu tiền đầu[2] tác bạn hành.
Sơ đới ngọc quan đa ngộ bái,
Dục từ kim điện biệt xưng danh.
Tương xao Bích Lạc tân trai khánh,
Khước tiến Chiêu Dương[3] cựu tứ tranh.
Đán mộ phần hương nhiễu đàn thượng,
Bộ hư[4] do tác án ca thanh.

Dịch nghĩa

Xin đi theo tiên nữ Đổng Song Thành
Người của Vương Mẫu làm bạn đi với nhau
Mới đầu đội mũ ngọc nhiều lần lạy lầm
Muốn từ giã cung điện đổi tên khác
Sắp gõ khánh ở nhà mới nơi cõi trời
Mà lại đưa lên đàn tranh thời ở Chiêu Dương được tặng cho
Sớm tối đốt nhang bay trên đàn
Tụng kinh vẫn giữ giọng thường ca hát ngày xưa

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nguyện theo tiên nữ Đổng Song Thành
Vương Mẫu vườn tây kết bạn lành
Mũ ngọc xưa mang lầm vái lạy
Đền vàng nay bỏ đổi dung hình
Chiêu Dương trả lại đàn xưa cũ
Bích Lạc khua vang khánh mới tinh
Hương đốt quanh đàn liền sớm tối
Giọng ca phảng phất lúc cầu kinh
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Người đời nhà Chu tu thành tiên, làm thị nữ hầu Tây Vương Mẫu.
[2] Do chữ "tiền đầu nhân", tên gọi những người kỹ nữ vào vườn Nghi Xuân làm nội nhân đời Đường.
[3] Tên điện của vua ở hậu cung, để các phi tần ở.
[4] Là do chữ "bộ hư thanh", là tiếng tụng kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạng Tư » Tống cung nhân nhập đạo