贈別

魚在深泉鳥在雲,
從來只得影相親。
他時縱有逢君處,
應作人間白髮人。

 

Tặng biệt

Ngư tại thâm tuyền điểu tại vân,
Tòng lai chỉ đắc ảnh tương thân.
Tha thì túng hữu phùng quân xứ,
Ưng tác nhân gian bạch phát nhân.

 

Dịch nghĩa

Kẻ như cá dưới đáy suối sâu, người tựa chim trên mây,
Rút cuộc chỉ còn hình bóng là gần gũi thân thiết mà thôi.
Khi có thời giờ ta nên năng lại thăm nhau,
Vì chẳng chốc con người đều trở thành tóc bạc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Như chim trời cá nơi dòng suối
Thân tuy xa, tình mới gần nhau
Vậy nên ta phải thăm mau
Kẻo thời gian tóc trắng phau muộn rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cá dưới suối sâu chim lượn mây
Cùng nhau chỉ có ảnh lâu nay
Ngày sau nếu gặp người đâu chốn
Trong cõi nhân gian tóc bạc thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người như cá suối, kẻ chim mây,
Rút cuộc bóng hình thân thiết đây.
Khi có thời giờ năng viếng bạn,
Con người mấy chốc bạc đầu ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời