送柴侍御

流水通波接武岡,
送君不覺有離傷。
青山一道同雲雨,
明月何曾是兩鄉。

 

Tống Sài thị ngự

Lưu thuỷ thông ba tiếp Vũ Cương,
Tống quân bất giác hữu ly thương.
Thanh sơn nhất đạo đồng vân vũ,
Minh nguyệt hà tằng thị lưỡng hương?

 

Dịch nghĩa

Sóng nước nối tiếp với Vũ Cương,
Tiễn ông tôi không thấy đau lòng.
Vì đường núi đang cùng trong mây mưa,
Trăng sáng chiếu khắp nơi, chỗ nào là hai quê hương?


Sài thị ngự là một người bạn của tác giả, ở huyện Vũ Cương, đến thăm tác giả đang bị biếm tại Dạ Lang (nay là huyện Kiềm Dương). Lúc trở về được tác giả tiễn bằng bài này. Vũ Cương ở phía đông nam cách Kiềm Dương 100km. Cả hai huyện đều thuộc tỉnh Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vũ Cương được dòng sông nối tiếp
Tiễn chân ông không chút lòng đau
Mây mưa đường núi một màu
Trăng soi khắp lối còn đâu hai miền

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phí Minh Tâm

Sông đến Võ Cương chẳng mấy hồi,
Tiễn anh mà dạ chẳng bồi hồi.
Núi xanh một dãy đồng mưa nắng,
Trăng sáng hai nơi cũng một thời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Con nước xuôi dòng tiếp Vũ Cương
Tiễn anh man mác nỗi buồn thương
Non xanh một lối chung mưa gió
Trăng rọi đôi miền một cố hương

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước thông sóng tiếp tới Vũ Cương
Tiễn bạn biệt ly bỗng chạnh lòng
Một nẻo mưa mây cùng núi biếc
Hai quê trăng sáng khi nào từng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng nước tiếp liền với Vũ Cương,
Tiễn ông tôi thấy chẳng đau thương.
Đường non cùng dãy mây mưa gió,
Trăng sáng khắp cùng hai cố hương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Vũ Cương sóng nước nối liền,
Tiễn ông không thấy trong tim đau buồn.
Mây mưa giăng cả núi, đường,
Trăng soi khắp chốn, quê hương hai à?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời