送人入蜀

蜀客本多愁,
君今是勝遊。
碧藏雲外樹,
紅露驛邊樓。
杜魄呼名語,
巴江作字流。
不知煙雨夜,
何處夢刀州。

 

Tống nhân nhập Thục

Thục khách bản đa sầu,
Quân kim thị thắng du.
Bích tàng vân ngoại thụ,
Hồng lộ dịch biên lâu.
Đỗ phách hô danh ngữ,
Ba giang tác tự lưu.
Bất tri yên vũ dạ,
Hà xứ mộng Đao Châu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách đất Thục vốn đa sầu
Mà nay anh sắp đi vào Tứ Xuyên
Cây xanh ẩn lớp mây hiền
Lầu bên trạm dịch phủ nghiêng móc hồng
Tiếng buồn hồn Đỗ gọi không
Sông Ba cuộn chảy một dòng thẳng băng
Biết đâu mưa gió đêm đen
Đao Châu là xứ mộng hằng ghé qua?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách đất Thục vốn nhiều sầu muộn
Nay chính ông lại muốn đến chơi
Cây mờ mây biếc bên ngoài
Móc hồng lả tả rơi nơi quán hàng
Hồn vua Đỗ kêu vang tên họ
Sông xứ Ba thành chữ chảy êm
Chẳng hay mưa khói trời đêm
Đao Châu xứ mộng biết tìm nơi đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời