送別

鬥酒渭城邊,
壚頭醉不眠。
梨花千樹雪,
楊葉萬條煙。
惜別傾壺醑,
臨分贈馬鞭。
看君潁上去,
新月到應圓。

 

Tống biệt

Đấu tửu Vị thành biên,
Lô đầu tuý bất miên.
Lê hoa thiên thụ tuyết,
Dương diệp vạn điều yên.
Tích biệt khuynh hồ tữ,
Lâm phân tặng mã tiên.
Khán quân Dĩnh thượng khứ,
Tân nguyệt đáo ứng viên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đọ rượu bên thành sông Vị,
Không ngủ, say nằm cạnh lò.
Hoa lê ngàn cây như tuyết,
Lá liễu vạn cành sương chôn.
Chia tay buồn thương nâng chén,
Tặng roi ngựa dạ bồn chồn.
Nhìn anh đi trên sông Dĩnh,
Trăng non đến cũng sắp tròn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên thành sông Vị uống thi,
Nằm say không ngủ mê đi cạnh lò.
Hoa lê hoa trắng tuyết phô,
Sương chôn lá liễu xám mờ cành cây.
Buồn thương nâng chén chia tay,
Tặng roi ngựa dạ lòng hay bồn chồn.
Anh đi sông Dĩnh trên dòng,
Trăng non dường cũng sắp tròn đến nơi.

15.00
Trả lời