送魏十六還蘇州

秋夜深深北送君,
陰蟲切切不堪聞。
歸舟明日毗陵道,
回首姑蘇是白雲。

 

Tống Nguỵ thập lục hoàn Tô Châu

Thu dạ thâm thâm bắc tống quân,
Âm trùng thiết thiết bất kham văn.
Quy chu minh nhật Tỳ Lăng đạo,
Hồi thủ Cô Tô thị bạch vân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thu tối trầm trầm một tiễn anh
Dế giun ri rỉ nỡ nghe đành
Tỳ Lăng mai sớm con đò lại
Quay ngó Cô Tô mây trắng quanh


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tịch mịch đêm thu bắc tiễn người,
Chẳng đành nghe dế réo liên hồi.
Sáng mai thuyền đến Tì Lăng sớm,
Ngoảnh lại Cô Tô mây trắng trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đêm thu thăm thẳm, tiễn ông
Chẳng đành nghe giọng nĩ non dế mèn
Sớm mai thuyền đến Tỳ Lăng
Cô Tô ngoảnh lại, mây giăng trắng ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm thu khuya tiễn ông đi bắc
Tiếng côn trùng rả rích khôn kham
Dưới trăng thuyền hướng Tì Lăng
Cô Tô mây trắng bềnh bồng xa xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trầm trầm thu tối tiễn anh đi
Lòng nỡ nào nghe dế tỉ tê
Mai sớm Tì Lăng thuyền đến đó
Cô Tô ngoảnh lại trắng mây che

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tịch mịch đêm thu tối bắc tiễn anh,
Dế trùng rả rích nỡ nghe đành.
Tỳ Lăng mai sớm thuyền trở lại,
Ngoảnh lại Cô Tô mây trắng thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời