西行別東臺詳正學士

意氣坐相親,
關河別故人。
客似秦川上,
歌疑易水濱。
塞荒行辨玉,
臺遠尚名輪。
泄井懷邊將,
尋源重漢臣。
上苑梅花早,
禦溝楊柳新。
只應持此曲,
別作邊城春。

 

Tây hành biệt đông đài tường chính học sĩ

Ý khí toạ tương thân,
Quan hà biệt cố nhân.
Khách tự Tần xuyên thượng,
Ca nghi Dịch thuỷ tân.
Tái hoang hành biện Ngọc,
Đài viễn thượng danh Luân.
Tiết tỉnh hoài biên tướng,
Tầm nguyên trọng Hán thần.
Thượng uyển mai hoa tảo,
Ngự câu dương liễu tân.

Chỉ ưng trì thử khúc,
Biệt tác “Biên thành xuân”.

 

Dịch nghĩa

Cùng ý khí ngồi gần nên thân với nhau,
Nay phải ra chốn biên ải sông nước nên từ biệt bạn hiền.
Kẻ trên sông Tần giống như,
Hát trên bến sông Dịch.
Làm chức biện ở ải hoang Ngọc Môn,
Trong huyện Luân Đài xa xôi.
Giếng nước phun nhớ tướng ngoài biên thuỳ,
Tìm được nguồn sông kính nể sứ thần nhà Hán.
Hoa mai nở sớm trong vườn Thượng Uyển,
Dương liễu tàn bên bờ lạch dẫn vào hoàng cung.
Chỉ ưng ý giữ bài thơ này,
Viết riêng Biên thành xuân sau.


Đông đài tường chính học sĩ tức Tống Chi Vấn, thời Cao Tông được phong làm đông đài tường chính học sĩ. Năm 670, Lạc Tân Vương bị trích, phải đi theo quân đánh Tây Vực (sau đó ở lại Tây Vực một thời gian dài), làm bài này chia tay với Tống Chi Vấn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cùng ý chí thân nhau rất dễ
Biệt cố nhân ra chốn quan hà
Từ Tần Xuyên khách lên phía bắc
Ca như qua sông Dịch ngày xưa
Ra ải hoang biết là Ải Ngọc
Lên đài xa tên chính Đài Luân
Giếng nước phun nhớ về biên tướng
Tìm nguồn sông trọng kẻ tôi thần
Vườn thượng uyển hoa mai nở sớm
Dòng ngự câu dương liễu chớm xanh
Lòng chỉ muốn khúc này cố giữ
Biến thành bài "Biên giới mùa xuân"

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi thân nhau vì cùng ý khí
Biệt bạn hiền đi phía ải quan
Giống như kẻ bến sông Tần
Hát trên sông Dịch hùng anh ngày nào
Làm chức biện ải cao tên Ngọc
Huyện Luân Đài cô độc xa xôi
Giếng phun lại nhớ tướng ngoài
Tìm nguồn sông được phục ai sứ thần
Hoa mai sở sớm sân Thương Uyển
Dương liễu tàn lạch dẫn vào cung
Bài này lưu giữ vì ưng
Biên thành xuân sẽ viết dần về sau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời