半煙半雨江橋畔,
映杏映桃山路中。
會得離人無限意,
千絲萬蕊惹春風。

 

Liễu

Bán yên bán vũ giang kiều bạn,
Ánh hạnh ánh đào sơn lộ trung.
Hội đắc ly nhân vô hạn ý,
Thiên ty vạn nhị nhạ xuân phong.

 

Dịch nghĩa

Trên bờ sông gần cầu, nửa trong mưa, nửa trong sương khói,
Trong đường rừng cùng hạnh, đào đua thắm tươi.
Hiểu lòng người đi vô hạn buồn,
Nên phô ngàn sợi tơ, vạn nhị hoa, rủ cả gió xuân tới đưa tiễn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên bờ sông trong mưa vương khói
Cùng hạnh, đào tươi rói trong rừng
Hiểu người đi nỗi đau lòng
Ngàn tơ vạn nhị lại tròng gió xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cầu nửa trong mưa, nửa khói sương,
Dào hạnh thắm tươi rừng trên đường.
Lòng hiểu người đi vô hạn buồn,
Vạn nhị ngàn tơ, xuân gió vươn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời