Trên bờ sông trong mưa vương khói
Cùng hạnh, đào tươi rói trong rừng
Hiểu người đi nỗi đau lòng
Ngàn tơ vạn nhị lại tròng gió xuân

tửu tận tình do tại