Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
11 bài trả lời: 9 bản dịch, 2 thảo luận
Từ khoá: Mạc Sầu (10)

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/10/2006 19:39

石城

石城昔為莫愁鄉,
莫愁魂散石城荒。
江人依舊棹舴艋,
江岸還飛雙鴛鴦。
帆去帆來風浩渺,
花開花落春悲涼。
煙濃草遠望不盡,
千古漢陽閑夕陽。

 

Thạch Thành

Thạch Thành tích vi Mạc Sầu hương,
Mạc Sầu hồn tán Thạch Thành hoang.
Giang nhân y cựu trạo trách mãnh,
Giang ngạn hoàn phi song uyên ương.
Phàm khứ phàm lai phong hạo diễu,
Hoa khai hoa lạc xuân bi lương.
Yên nùng thảo viễn vọng bất tận,
Thiên cổ Hán Dương nhàn tịch dương.

 

Dịch nghĩa

Thạch Thành trước là quê hương nàng Mạc Sầu
Hồn Mạc Sầu tan rồi Thạch Thành cũng hoang vắng
Người trên sông vẫn chèo ghe nhỏ như trước
Bờ sông vẫn bay lên những cặp uyên ương
Buồm đi buồm đến trong những cơn gió lớn
Hoa nở hoa rụng trong mùa xuân buồn thảm
Khói đậm cỏ lan xa trông mút mắt
Ngàn xưa Hán Dương vẫn là bao lơn để nắng chiều chiếu xuống.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Thạch Thành quê cũ Mạc Sầu
Mạc Sầu đã chết, hoang vu Thạch Thành
Vẫn đoàn ghe nhỏ trên sông
Uyên ương vẫn đập cánh hồng bờ xa
Gió to thuyền vẫn lại qua
Giữa mùa xuân chết vẫn hoa nở tàn
Khói nồng cỏ trải mênh mang
Hán Dương vẫn nắng trong màn chiều buông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thành Thạch, quê Mạc Sầu thuở trước,
Hồn nàng tan, thành cũng tang thương.
Trên sông vẫn chèo bao chú lái,
Bên bờ cứ lượn cặp uyên ương.
Buồm tới buồm lui gió lồng lộng,
Hoa khai hoa rụng xuân thê lương.
Sương đằm nội cỏ xa dằng dặc,
Ngàn xưa bóng xế phủ Hán Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

tạc mãnh hay trách mãnh? 胙艋,舴艋

Xin hỏi lại về phiên âm hoặc nghĩa, để chính xác hơn?
tạc mãnh: 胙艋 ?
trách mãnh: 舴艋 ?
phiên âm sai hay còn nghĩa khác?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thạch Thành quê trước Mạc Sầu,
Hồn nàng tan để thành châu tiêu điều.
Trên sông thuyền lái vẫn chèo,
Vẫn bay từng cặp uyên theo trên bờ.
Lại qua buồm gió no cờ,
Hoa ra hoa rụng xuân trơ lạnh buồn.
Cỏ trông xa tít khói tuôn,
Hán Dương ngàn thuở bao lơn nắng chiều.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thạch Thành vốn Mạc Sầu quê cũ,
Nàng Mạc hồn siêu,Thành phế hoang.
Dân nước vẫn chèo chiếc mảng nhỏ,
Dọc bờ còn lượn đôi uyên ương.
Buồm đi buồm đến gió lồng lộng,
Hoa nở hoa tàn xuân thảm thương.
Khói mịt cỏ mờ nhìn bất tận.
Hán Dương nghìn thuở nắng chiều vương...!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thạch Thành

舴艋:zéměng [small boat]:小船( trách mãnh )

只恐双溪舴艋舟,
载不动,许多愁。

李清照
武陵春

Trang:词语“舴艋”的解释汉典zdic.net

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thạch Thành, quê cũ Mạc Sầu,
Mạc Sầu hồn khuất, còn đâu Thạch Thành.
Trên sông, thuyền vẫn lướt nhanh,
Bờ sông, cũng vẫn để dành uyên ương.
Buồm qua buồm lại, gió vương,
Hoa xuân nở rụng, xót thương trong lòng.
Khói dầy, cỏ ngút mắt trông,
Hán Dương muôn thuở ở trong nắng chiều...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xưa trước Mạc Sầu quê Thạch Thành
Mạc Sầu hồn nát Thạch Thành hoang
Trên sông người cũ chèo thuyền nhỏ
Bờ nước uyên ương bay cặp hàng
Buồm tới buồm lui mờ mịt gió
Hoa tàn hoa nở xuân buồn thương
Khói dày cỏ biếc xa vô tận
Thiên cổ tà dương chiếu Hán Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Xưa trước Mạc Sầu quê Thạch Thành
Mạc Sầu hồn nát Thạch Thành hoang
Trên sông người cũ chèo thuyền nhỏ
Bờ nước uyên ương bay cặp hàng
Buồm tới buồm lui mờ mịt gió
Hoa tàn hoa nở xuân buồn thương
Khói dày cỏ biếc xa vô tận
Thiên cổ tà dương chiếu Hán Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thạch Thành xưa Mạc Sầu quê quán
Thạch Thành hoang tiêu tán hồn Sầu
Trên sông người vẫn ghe xuồng
Bên bờ sông vẫn uyên ương bay dài
Ghe buồm vẫn tới lui trong gió
Vẻ xuân buồn hoa nở ai hay
Thảo nguyên sương khói phủ đầy
Ngàn năm vẫn vậy cuối ngày Hán Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối