18/01/2021 12:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thạch Thành
石城

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 20:55

 

Nguyên tác

石城昔為莫愁鄉,
莫愁魂散石城荒。
江人依舊棹舴艋,
江岸還飛雙鴛鴦。
帆去帆來風浩渺,
花開花落春悲涼。
煙濃草遠望不盡,
千古漢陽閑夕陽。

Phiên âm

Thạch Thành tích vi Mạc Sầu hương,
Mạc Sầu hồn tán Thạch Thành hoang.
Giang nhân y cựu trạo trách mãnh,
Giang ngạn hoàn phi song uyên ương.
Phàm khứ phàm lai phong hạo diễu,
Hoa khai hoa lạc xuân bi lương.
Yên nùng thảo viễn vọng bất tận,
Thiên cổ Hán Dương nhàn tịch dương.

Dịch nghĩa

Thạch Thành trước là quê hương nàng Mạc Sầu
Hồn Mạc Sầu tan rồi Thạch Thành cũng hoang vắng
Người trên sông vẫn chèo ghe nhỏ như trước
Bờ sông vẫn bay lên những cặp uyên ương
Buồm đi buồm đến trong những cơn gió lớn
Hoa nở hoa rụng trong mùa xuân buồn thảm
Khói đậm cỏ lan xa trông mút mắt
Ngàn xưa Hán Dương vẫn là bao lơn để nắng chiều chiếu xuống.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thạch Thành quê trước Mạc Sầu,
Hồn nàng tan để thành châu tiêu điều.
Trên sông thuyền lái vẫn chèo,
Vẫn bay từng cặp uyên theo trên bờ.
Lại qua buồm gió no cờ,
Hoa ra hoa rụng xuân trơ lạnh buồn.
Cỏ trông xa tít khói tuôn,
Hán Dương ngàn thuở bao lơn nắng chiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Thạch Thành