淮上別友人

揚子江頭楊柳春,
楊花愁殺渡江人。
數聲風笛離亭晚,
君向瀟湘我向秦。

 

Hoài thượng biệt hữu nhân

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân,
Dương hoa sầu sát độ giang nhân.
Sổ thanh phong địch ly đình vãn,
Quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần.

 

Dịch nghĩa

Bên sông Dương Tử, dương liễu đượm sắc xuân,
Hoa dương liễu khiến người qua sông buồn chết người.
Vài tiếng sáo gió vi vút ở đình ly biệt chiều xuân,
Anh đi tới sông Tiêu Tương, tôi đi tới đất Tần.


Sông Hoài chảy qua tỉnh Hà Nam, Giang Tô và An Huy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Sông Dương dương liễu đua tươi,
Hoa dương buồn chết dạ người sang sông,
Đình hôm tiếng sáo não nùng
Anh đi bến Sở, tôi trông đường Tần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Dương Tử sông dài liễu thắm xuân
Hoa dương ủ rũ khách bần thần
Ly đình sáo gió chiều vi vút
Bạn hướng Tiêu Tương, tớ hướng Tần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Liễu xanh rờn bến sông Dương
Chạnh lòng ly khách hoa dương héo mòn
Ly đình sáo gió véo von
Tiêu Tương bạn đến, hướng Tần tôi đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dương Tử đầu dòng dương liễu xuân,
Dương hoa sầu chết kẻ sang sông.
Vi vu tiếng sáo chiều ly biệt,
Kẻ hướng Tiêu Tương, kẻ hướng Tần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hoa dương xuân nở bến sông Dương,
Xót liễu, qua sông khách luyến thương.
Sáo muộn ly đình theo gió thoảng,
Tôi sang Tần, bạn trẩy Tiêu Tương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Dương Tử đầu sông dương liễu xuân,
Hoa dương buồn chết khách qua sông,
Sáo buông mấy tiếng đình phai nắng,
Người hướng Tiêu Tương kẻ hướng Tần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Liễu sông Dương đượm sắc xuân
Người sang sông, chết nỗi buồn vì hoa
Bên đình sáo vẳng xót xa
Tôi Tiêu Tương, còn anh qua đất Tần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

聲羌笛: thanh phong địch hay thanh khương địch?

聲羌笛: Nếu là thanh khương địch, thì có nghĩa là tiếng sáo Khương theo ngũ cung. Không biết có đúng không? Xin các bạn am hiểu giải nghĩa thêm cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đầu Dương Tử liễu xuân tươi,
Hoa dương liễu chết lòng người sang sông.
Đình chiều biệt tiếng sáo lồng,
Anh Tiêu Tương tới, tôi mong về Tần.

34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Khương địch/phong địch

Sorry vì trước tại hạ để bản Hán văn là 羌笛, cũng không rõ là từ đâu ra nữa (không hiểu có phải là ảnh hưởng từ câu "Khương địch hà tu oán dương liễu" hay không), nhưng xem các bản chép thì đều là 風笛.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối