21/05/2022 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài thượng biệt hữu nhân
淮上別友人

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2006 07:21

 

Nguyên tác

揚子江頭楊柳春,
楊花愁殺渡江人。
數聲風笛離亭晚,
君向瀟湘我向秦。

Phiên âm

Dương Tử giang đầu dương liễu xuân,
Dương hoa sầu sát độ giang nhân.
Sổ thanh phong địch ly đình vãn,
Quân hướng Tiêu Tương[1], ngã hướng Tần[2].

Dịch nghĩa

Bên sông Dương Tử, dương liễu đượm sắc xuân,
Hoa dương liễu khiến người qua sông buồn chết người.
Vài tiếng sáo gió vi vút ở đình ly biệt chiều xuân,
Anh đi tới sông Tiêu Tương, tôi đi tới đất Tần.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đầu Dương Tử liễu xuân tươi,
Hoa dương liễu chết lòng người sang sông.
Đình chiều biệt tiếng sáo lồng,
Anh Tiêu Tương tới, tôi mong về Tần.
Sông Hoài chảy qua tỉnh Hà Nam, Giang Tô và An Huy.

[1] Tên sông ở tỉnh Hồ Nam, do sông Tiêu và sông Tương hợp thành, thuộc địa phận nước Sở.
[2] Tên nước cũ, nay là tỉnh Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Hoài thượng biệt hữu nhân