荷花

佛愛我亦愛,
清香蝶不偷。
一般奇特處,
不上婦人頭。

 

Hà hoa

Phật ái ngã diệc ái,
Thanh hương điệp bất thâu.
Nhất bàn kỳ đặc xứ,
Bất thướng phụ nhân đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Phật chuộng hoa này ta cũng thích
Hương thơm trong trẻo, bướm chẳng theo
Chẳng giống lẽ thường bao hoa khác
Không cài trên tóc hạng nữ nhi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Phật chuộng ta cùng thích,
Hương thanh bướm chẳng bâu !
Lạ kỳ hơn giống khác,
Phụ nữ chẳng cài đầu !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phật chuộng ta cũng thích
Hương thanh bướm chẳng bu
Lạ hơn loài hoa khác
Nhi nữ chẳng cài đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đức Phật chuộng, ta từng yêu thích
Bướm không vơ thanh khiết hương thơm
Một điều còn lạ lùng hơn
Là hàng phụ nữ không đơm lên đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa này Phật chuộng ta cũng ưa,
Trong trẻo hương thơm, bướm chẳng bâu.
Chẳng giống lẽ thường hoa loại khác,
Nữ nhân không dắt cài trên đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời