Tiết trời nay lạnh giá,
Điêu linh đâu dám từ.
Sóng cồn xô ngó yếu,
Sương sa nặng cành mềm.
Còn lá, cá đùa giỡn,
Không hoa, bướm bỏ đi.
Rễ kia còn chưa chết,
Có ngày lại xanh tươi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)