Gió mát thổi rồi xuân chưa tới
Hỏi rằng sen đã nở hay chưa
Nở hay chưa cũng xin đừng hỏi
Vạn vật hoá công chăm chút rồi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)