Canh Dần mười chín tuổi xuân ta
Phơi phới cùng xuân mới mặn mà
Thi hứng ngọt ngào tình dệt mộng
Xuân tơ mơn mởn gấm thêu hoa
Bạn hay, bài sách lo tìm đọc
Vui thật, rượu đàn thả sức ca
Sung sướng nhất trần cha mẹ khoẻ
Trò xuân chọn kính mẹ cha ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)