Hay gù, hay gáy lại hay bay
Lỡ bước sa cơ đến nỗi này
Xin chúa thả lồng cho thử sức
Rồi đây bay bổng chín tầng mây


Đây là bài thơ Nôm, thám hoa Nguyễn Văn Giao làm khi còn chịu án “Chung thân bất đắc ứng thí” (Suốt đời không được đi thi).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]