19/06/2024 00:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi tàn liên
悲殘蓮

Tác giả: Nguyễn Văn Giao - 阮文交

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2024 08:09

 

Nguyên tác

肅殺天時至,
凋零不敢辭。
狂波飄弱藕,
清露重寒枝。
有葉魚從戱,
無花蝶自飛。
生根如未泯,
自有發榮期。

Phiên âm

Túc sát thiên thời chí,
Điêu linh bất cảm từ.
Cuồng ba phiêu nhược ngẫu,
Thanh lộ trọng hàn chi.
Hữu diệp ngư tòng hí,
Vô hoa điệp tự phi.
Sinh căn như vị dẫn,
Tự hữu phát vinh kỳ.

Dịch nghĩa

Tiết trời lạnh giá đã đến
Cảnh điêu linh đâu dám chối từ
Sóng cồn đẩy trôi cái ngó sen yếu ớt
Sương trong đậu nặng trên cành cây giá lạnh
Còn chiếc lá cho con cá bơi đùa giỡn
Không còn hoa nên con bướm bay đi
Còn tí rễ nếu còn chưa bị chết
Thì có lúc còn phát triển xanh tươi

Bản dịch của (Không rõ)

Tiết trời nay lạnh giá,
Điêu linh đâu dám từ.
Sóng cồn xô ngó yếu,
Sương sa nặng cành mềm.
Còn lá, cá đùa giỡn,
Không hoa, bướm bỏ đi.
Rễ kia còn chưa chết,
Có ngày lại xanh tươi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Giao » Bi tàn liên