Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
13 bài thơ
Tạo ngày 18/11/2014 06:02 bởi tôn tiền tử
Trần Thế Vinh còn có bút danh Trần Bắt Gặp, Từ Sơn Lâm, sinh năm 1955, quê quán xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Học tiểu học trong vùng giải phóng (Núi Dài, Thất Sơn), năm 1964 di tản ra vùng địch tạm chiếm xã Ba Chúc, học trung học trường Thủ Khoa Nghĩa, tỉnh Châu Đốc. Ngày 30/4/1975 về quê tham gia cách mạng, công tác Đoàn Thanh niên. Chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, vào bộ đội, làm Trung đội trưởng, Đại đội phó, Trợ lý chính trị D5 AG, tham gia quân tình nguyện trên chiến trường Campuchia...

Sau khi chuyển ngành, từ tháng 8/2000 đến nay, nhà thơ Trần Thế Vinh làm Giám đốc Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao huyện, Trưởng đài Phát thanh huyện Tri Tôn. Ông là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang và Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Qua…