Những cơn gió
Mạng mang vắt qua mùa lụt
Nắng đồng xanh trôi dạt những đốm vàng
Long lanh. Hay mắt em xanh thẳm
Đang nhìn về ký ức trăm năm...

Cơn gió mới
Tạt xấp ngửa chiếc lá trăng rằm
Sắc hương, rối khúc bưng biền đồng nội
Tay ta không đủ dài để ghì chặt hương em
Trong cơn mưa làn da nóng hổi!

Nước lăn tròn vòng lưng mặt lũ
Gió đùng đẩy mùa màng
Còn em. Con chim lạc đồng đi trú
Trên bãi bờ nắng nhạt lửa rơm...

Những cơn gió se đông
Thắt lòng em bao đêm giữa cánh đồng bông vàng chưa trổ
Hương lúa có về dỗ giấc lứa đôi
Gió từ vạn dậm
Ru khúc đất trời...

Ta nguyện quấn quýt vào em
Cùng gió
Đi qua mùa nắng mưa nguồn cội!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]