Nõn nà
Nụ biển Trường Sa
Vượt trăm hải lý đến là quê hương
Neo mình
Giữa sóng trắng phương
Có trái bàng chín rụng vườn thơ ca
Cánh đồng ươm nụ tím cà
Đong đưa võng lính
Đảo xa đang gần.

Nghe tin
Bão cuộn xoay vần
Nhìn ra đất nước bâng khuâng
Ngẳm trời
Chừng
Dây rau muống phơi cơi
Cuộn vào bông trắng chịu đời giông mây

Đắng cay hơn cơn bão ngày
Sóng đâu dung dẻ
Rung cây chủ quyền
Má ta thức
Mỗi canh phiền
Trông tin dân đảo ghì thuyền, cột neo
Cột mốc
Ta bẹo trăng treo
Tứ thơ khát cháy chờ gieo chút tình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]