Tôi không mang về một vỏ ốc nhỏ
Từ Trường Sa.

Tôi không mang về một mảnh san hô nhỏ
Từ Trường Sa.

Tôi không mang về một quả bàng vuông nhỏ
Từ Trường Sa.

Tôi muốn tất cả mãi vẹn nguyên ở đó.

Tôi mang về một cái bắt tay rất lính
Một cái choàng vai rất lính
Và hình bóng một ngọn hải đăng mang dáng dấp một cái nhìn
Những cặp mắt mở to trong đêm
Đắm đắm sáng ở vùng mắt bão.


2014