Đất nước gọi
Hướng về biển Đông
Triệu triệu con tim bừng bừng hào khí.

Việt Nam
Hàng trăm thế kỉ
Chưa bao giờ lùi bước trước quân thù.

Kìa những anh hùng lưu tên tuổi ngàn thu
Bà Triệu- Bà Trưng
Ngô Quyền - Quang Trung- Lê Lợi
Hùng khí còn đây
Hào quang chói lọi
Lẽ nào giờ đây ta khuất phục giặc ngoại bang?

Anh có nghe rộn khắp xóm làng
Dòng nhiệt huyết chảy tràn trong từng con tim nóng
Nếu Tổ Quốc cần
Mọi người ra trận
Với trái tim cháy bỏng căm hờn.

Cuộc sống ngày thường tính toán thiệt hơn
Với cơm canh gạo cà nồi niêu củi lửa
Khi bình yên còn khát khao nhiều hơn thế nữa
Đất nước lâm nguy rồi
chỉ còn nghĩ đến đất nước mà thôi.

Em yêu anh không nói hết bằng lời
Và sâu sắc như tình yêu Tổ Quốc
Nhưng nếu muốn tình yêu đi đến bờ hạnh phúc
Khi Tổ Quốc cần... ta biết sống xa nhau!