Trên không gian đó buồn thương
Cỏ hoa qua vội kiếp vương vấn đời
Trao qua tiếng gọi lời mời
Giã từ hơi vội để người thiên nhan.

Trên nguyên thủy của tình nhân
Vương trong cỏ lụy, nghiêng nghiêng nắng chào!