Rất nhiều nắng chết trên sông
Rất nhiều uẩn khúc trong lòng mùa thu
Nhành tre níu gió, gật gù
Tôi ngồi nghe tiếng con cu rất buồn.