Vừa gõ cửa gọi bé
Bé ra, đã biến rồi
Thấy rung rinh cành lá
Lại trèo me đấy thôi!

Gió lúc nào cũng chạy
Suốt ngày vội thế à?
Lúc nào cũng huýt sáo
Lúc nào cũng hát ca…

Gió thích chơi chong chóng
Cùng bé chơi thả diều
Lại giật tung nón bé
Gió bông đùa chọc trêu

Ơi gió yêu của bé
Còn trẻ hay đã già?
Lúc rì rầm thủ thỉ
Lúc ầm ào thét la

Gió tới đâu bé biết
Sao bé nhìn không ra?


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]