44.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 21:20

Con lật đật
Ai hỏi gì
Chẳng nghĩ suy
Gật, gật, gật!

Con lật đật
Ai làm gì
Nó cũng chê
Lắc, lắc, lắc!

Con lật đật
Việc của ai
Cũng trổ tài
Được, được, được!

Tính lật đật
Hỏi vì sao
Có gì đâu:
Đầu rỗng tuếch!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]