Cầu nào cũng chữ I
Nhưng chỉ là I ngắn
Cầu quê em lạ lắm
Giống hệt chữ Y dài

Xoáy nước tung bọt cười
Xuồng ghe trôi như hội
Người, xe không lạc lối
Vồi vội ngã ba cầu

Ô! Người đi trên chữ
Chữ nâng người lên cao!


Cầu chữ Y ở TP HCM bắc theo hình chữ ngã ba sông Sài Gòn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]