Một chú Chẫu chàng
Ngồi trên lá sen
Mải nhìn hồ nước
Thấy trời lộn ngược
Mây trắng rung rinh
Chú ngồi lặng thinh
Như đang mơ tưởng

Một chị Niềng niễng
Hì hục dưới bùn
Một anh Chuồn chuồn
Là là mặt nước
Một chú Nòng nọc
Ngọ ngoậy cái đuôi
Một bác cá Trôi
Xòe vây quạt quạt

Chẫu chàng im bặt
Đưa mắt ngồi nhìn
Mây trôi lặng im
Đáy hồ nước biếc

Chợt: Cạc, cạc, cạc!
Có tiếng đàn vịt...
Chú Chẫu chàng
Nhanh như chớp
Đánh một phóc
Vụt biến mất!


Nguồn: Tuyển tập Võ Quảng, NXB Văn học, 1998