Cánh én làm phép trừ
Trời bớt đi giá rét

Bầy chim làm phép chia
Niềm vui theo tiếng hót

Tia nắng làm phép nhân
Trời sáng cao rộng dần

Vườn hoa làm phép cộng
Số thành là MÙA XUÂN


Nguồn: Đặng Hấn, Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993