Cháu đi mẫu giáo
Tuổi cháu lên ba
Lời cô dạy cháu
Cháu nhắc cả nhà

Nhắc mẹ nhắc ba
Khi ăn không nói
Đưa tăm cho ngoại
Phải cầm hai tay!

Chú vào nhà chơi
Chắu nhắc: bỏ dép!
Nhờ cháu lấy quẹt
Cháu nhắc: cảm ơn!

Vui nào vui hơn
Cháu đi mẫu giáo
Lời cô dạy bảo
Cả nhà đều ngoan!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]