- Đừng chạy theo tớ nhé
Tớ chẳng phải mồi đâu!
Cậu chớ cắn tớ đau
Vì mẹ tớ sẽ đánh!

Mẹ tớ trông hiền lắm
Nhưng yêu tớ quá mà
Tớ mà chảy máu ra
Cậu biết tay mẹ tớ!


Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014