Lớp một! Đi tiêm chủng nào!
– Cả lớp nghe chưa? Mình đấy!…
– Tớ chả sợ gì tiêm nhé:
Cần – tớ tự tiêm ngay!
Tiêm có là gì chứ!
Tiêm đi – tớ về lớp đây…

Chỉ nhát như cáy mới sợ
Đến phòng bác sĩ chủng ngừa.
Tớ á – thấy kim tiêm hả –
Vẫn cười và vẫn vui đùa.

Một mình tớ dẫn đầu hàng
Bước qua cửa phòng Y tế
Thần kinh tớ chẳng phải xoàng
Tớ chẳng sợ gì đâu nhé!

Giá mà có ai biết nhỉ,
Đổi vé bóng đá hôm nay
Tớ sẵn lòng để bác sĩ
Tiêm thêm một phát nữa ngay!…

Lớp một! Đi tiêm chủng nào!
– Cả lớp nghe chưa? Mình đấy!…
– Sao lại dựa tường thế này?
Chân tớ… run như cầy sấy…