Chùm phượng đầu tiên nở
Một đốm lửa góc trời
Tiếng ve ngân từ đó
Dẫn hè về nơi nơi

Vườn nức mùi ổi chín
Đường nồng nồng rạ rơm
Nhà ai cơm gạo mới
Gió thoảng về hương thơm

Bờ tre vui cúi xuống
Cõng bầy chim sẻ đồng
Giục giã cu gáy gọi
Một khoảng trời ven sông

Về quê thăm ông ngoại
Giữa ngày hè vừa sang
Đường quen sao như lạ
Bước chân em ngỡ ngàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]