Mướp mọc sớm quá
Gặp rét đứng run
Ngọn non yếu ớt
Giàn cao quá chừng

Xuân thả sợi nắng
Cầm tay nhẹ nhàng
Chỉ cần gắng tí
Mướp leo lên giàn

Mướp xoè lá rộng
Vươn ngọn cực dài
Nắng xuân vẫy gọi
Hoa vàng trời mai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]