Thỏ là mềm
Thỏ là êm
Thỏ là bông trắng
Thỏ là mắt hồng

Thỏ là sợ hãi
Khi thả rau vào
Thỏ là im lặng
Dựa lưng vào nhau

Thỏ là động đậy
Tai vểnh vểnh lên
Thỏ là hít hít
Thấy bàn tay quen

Thỏ là nhanh nhẹn
Nhảy phóc ra ngoài
Nhưng sao chẳng chạy
Chỉ ngồi vươn vai?

Muốn bắt thỏ quá
Chộp được đôi tai
Vội vàng thả lại
Sợ đau tai dài

Thỏ là thế đấy
Mềm, mượt, ấm, êm
Nếu ai chưa biết
Đến nhà mình xem!